Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko w zakresie instalacji odwadniania osadów oczyszczalni ścieków w Bąkowcu” w systemie zaprojektuj i wybuduj

» Opis zapytania

1. Zamówienie w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje modernizację gospodarki osadowej poprzez budowę obiektu .:
a) hala prasy taśmowej osadu
b) zbiornik osadu nadmiernego z napowietrzaniem
c) prasa taśmowa z układem recyrkulacji odcieku
d) stacja przygotowania polielektrolitu
e) silos do wapniowania osadu z podajnikiem
f) zagęszczacz grawitacyjny
g) pompa odciągania osadu
2. Dobór oraz montaż instalacji Paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kW
3. Opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej.
1) Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać w szczególności:
a) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji .
b) Sporządzenie i uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych, niezbędnych do opracowania dokumentacji,
c) Opracowanie dokumentacji projektowej
d) Wykonanie kosztorysów inwestorskich
e) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
f) Opracowanie przedmiaru robót

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2022 | 12:00


» Lokalizacja

26-930 Garbatka-Letnisko


» Kategoria asortymentowa

  • Opakowania przemysłowe
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Garbatka-Letnisko
ul. Skrzyńskich 1
26-930 Garbatka-Letnisko
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się