"Rewitalizacja budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych – etap I” w formule zaprojektuj i wybuduj.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na przebudowie budynku użyteczności publicznej należącego do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. na potrzeby Lubuskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych i Usług Wspólnych (Data Center) wraz z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 42 na dz. nr ewid. 807/4, obręb ewidencyjny 0002 Górczyn – zwanym dalej także „obiektem”, zgodnie z przyjętą koncepcją realizacji Projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z PZP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.11.2022 | 11:00


» Lokalizacja

65-057 Zielona Góra


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się