Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą.

» Opis zapytania

„Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą”. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załączniku Nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – załącznik Nr 5 do SWZ.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach:
1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 10 - Przedmiar robót
3) Załącznik nr 5 – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.10.2022 | 09:00


» Lokalizacja

01-641 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Metale
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
ul. Marii Kazimiery 1
01-641 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się