Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)” stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz „Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy” stanowiące załącznik nr 6 do SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2022 | 11:00


» Lokalizacja

00-507 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się