„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok”. Inwestycja dofinansowana ze środków Programu Rządowego Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
2. Zaprojektowanie robót budowlanych nastąpi w oparciu o Programy Funkcjona-no-Użytkowe pn.:
1) Przebudowa ulic Wąskiej, Krzywej i Orłowicza w Złotym Stoku
2) Przebudowa Placu Kościelnego w Złotym Stoku
3) Przebudowa drogi w sołectwie Chwalisław ( dz. nr 304 i 85/2)

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla całego zadania inwestycyjnego oraz robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2022 | 13:00


» Lokalizacja

57-250 Złoty Stok


» Kategoria asortymentowa

 • Pomiary, badania i odbiory techniczne
 • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
 • Pozostałe prace budowlano-remontowe
 • Usługi aranżacji terenów
 • Usługi budowy instalacji
 • Usługi demontażu
 • Usługi drogowe i kolejowe
 • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
 • Usługi projektowe
 • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów
 • Obsługa sanitarna

» Dane nabywcy

Gmina Złoty Stok
Rynek 22
57-250 Złoty Stok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się