Budowa budynku WSPR SPZOZ w Łomży Filii w Kolnie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży Filii w Kolnie wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną, 11 miejscami postojowymi, ogrodzeniem, kratownicowym masztem antenowym radiolinii o mocy nadajnika 10W, instalacją doziemną kanalizacji sanitarnej, instalacją doziemną pompy ciepła, instalacją doziemną elektryczną na terenie obejmującym działki nr 1899, 1898/5 położonym przy ul. Henryka Sienkiewicza w Kolnie.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w niniejszej SWZ oraz w załącznikach do SWZ, a w szczególności w dokumentacji projektowej (projekcie budowlanym, projektach wykonawczych i przedmiarach robót) stanowiącej Załącznik nr 2a do SWZ, STWiORB stanowiącej Załącznik nr 2b do SWZ, oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 6 do SWZ.
Pozostałe szczegóły opisu przedmiotu zamówienia w rozdziale III SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.10.2022 | 10:00


» Lokalizacja

18-400 Łomża


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/19
18-400 Łomża
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: 7181622676
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się