Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D- ul. Piastowska w Piławie Górnej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego związanego z realizacją prac : „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D -ul. Piastowska w Piławie Górnej”
Zamawiający jednocześnie informuje, że przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszi Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych
Zamawiający przewiduje płatność za przedmiot zamówienia w dwóch transzach.
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane dotyczące w szczególności:
1. przebudowę i rozbudowę nawierzchni jezdni,
2. przebudowę nawierzchni skrzyżowań,
3. budowę i przebudowę zatok autobusowych,
4. przebudowę istniejących zjazdów,
5. przebudowę chodników i ciągów pieszych,
6. przebudowę kanalizacji deszczowej. przebudowę drogi powiatowej
7. wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu
8. wprowadzenie utrzymanie zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.10.2022 | 12:00


» Lokalizacja

58-200 Dzierżoniów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
ul. Grabarska 2
58-200 Dzierżoniów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się