Wzmocnienie pobocza drogi powiatowej nr 1191F od drogi krajowej nr 32 do m. Wojnowo (drogowe płyty betonowe)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie pobocza drogi powiatowej nr 1191F od drogi krajowej nr 32 do m. Wojnowo (drogowe płyty betonowe), zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót.
Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego postępowania muszą być wykonane w sposób zgodny ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.), innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także zasadami wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2022 | 10:00


» Lokalizacja

66-100 Sulechów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Górzykowo 1
66-100 Sulechów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się