„Rozbudowa, przebudowa i doposażenie KCZ Sp. z o.o. – WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MAJĄCYCH NA CELU UTWORZENIE OŚRODKA REHABILITACJI W KOCIEWSKIM CENTRUM ZDROWIA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa, przebudowa i doposażenie KCZ Sp. z o.o. – WYKONANIE ROBÓT BUDOWALNYCH MAJĄCYCH NA CELU UTWORZENIE OŚRODKA REHABILITACJI W KOCIEWSKIM CENTRUM ZDROWIA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM. Prace polegać będą na przebudowie dawnego bloku operacyjnego znajdującego się na 5 piętrze budynku głównego szpitala oraz utworzenia w tym miejscu ośrodka rehabilitacji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ oraz załączniki do OPZ.
2. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane. Szczegółowe warunki gwarancji opisano we wzorze umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku Nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.10.2022 | 10:00


» Lokalizacja

83-200 Starogard Gdański


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Starogardzki
Kościuszki 17
83-200 Starogard Gdański
telefon: 587673500
fax: Brak
email: starostwo@powiatstarogard.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się