„Zaprojektowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 8 i 9 przy ul. Łąkowej 1 w Jedlińsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji” w ramach zadnia inwestycyjnego Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedlińsku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje
„ Zaprojektowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działkach nr ewid. Gruntów 8 i 9 przy ul. Łąkowej 1 w Jedlińsku wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji ” w ramach zadnia inwestycyjnego Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedlińsku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej.
Planuje się rozbudowę oczyszczalni ścieków do maksymalnej dobowej ilości ścieków Qdśr = 855,9 m3/d i Qdmax = 1105,2 m3/d wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z wymogami PFU. Zamierzenie inwestycyjne nie może przekroczyć granicy działek nr 8 i 9 w Jedlińsku.
Szczegółowo opisano przedmiot zamówienia w załączniku nr 13 do SWZ program funkcjonalno-użytkowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2022 | 11:30


» Lokalizacja

26-660 Jedlińsk


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Jedlińsk
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się