Remont pomieszczeń laboratorium II piętra WSSE w Katowicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczeń laboratorium II piętra w Katowicach . Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 6 do SWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ, Całościowy przedmiot niniejszego zamówienia zawiera różne roboty budowlane opisane w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.10.2022 | 10:00


» Lokalizacja

40-074 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
ul. Raciborska 39
40-074 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się