Opracowanie publikacji elektronicznej oraz aplikacji mobilnej danych antropometrycznych, biomechanicznych i sensorycznych pn. Atlasu miar człowieka

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie publikacji elektronicznej oraz aplikacji mobilnej/webowej danych antropometrycznych, biomechanicznych
i sensorycznych pn. „Atlasu miar człowieka”.
Etapy w ramach niepodzielnego zamówienia:
Etap 1: Opracowanie publikacji elektronicznej danych antropometrycznych, biomechanicznych i sensorycznych w postaci cyfrowej zapisanej w pliku *.pdf wraz z plikami źródłowymi tekstowymi (np. w formacie *.docx) i graficznymi (np. w formacie *.psd, *.png) z możliwością przyszłej edycji tekstu i korekty graficznej przez Zamawiającego (w celu aktualizacji zawartości publikacji elektronicznej).
Etap 2: Opracowanie aplikacji mobilnej/webowej danych antropometrycznych, biomechanicznych i sensorycznych dostępnej w postaci cyfrowej na smartfony z systemami Android oraz iOS, z plikami źródłowymi zapewniającymi możliwość przyszłej edycji, wczytywania oraz zapisu danych z/do aplikacji przez Zamawiającego (w celu aktualizacji aplikacji).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2022 | 10:00


» Lokalizacja

00-701 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi biurowe
  • Usługi opracowywania oprogramowania

» Dane nabywcy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się