Dostawa chłodziarko - zamrażarek i czajników bezprzewodowych do UMCS w Lublinie (oznaczenie sprawy: LE/10-2015/DOP-z)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 25 chodziarko - zamrażarek i 10 czajników bezprzewodowych do UMCS w Lublinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do ogłoszenia (opis przedmiotu zamówienia) zamieszczony na stronie internetowej przetargi.umcs.pl, zakładka licytacje elektroniczne.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy w załączniku nr 2 do ogłoszenia. Przez podanie nazw własnych produktów i modeli, będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, eksploatacyjne i techniczne nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do ogłoszenia. Wykonawca, który w formularzu asortymentowo - cenowym powoła się na zastosowanie produktów równoważnych podanym w opisie przedmiotu zamówienia, jest obowiązany: 1) wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do składanego przed zawarciem umowy formularza asortymentowo - cenowego specyfikacji produktów równoważnych w formie karty katalogowej lub dokumentu równoważnego, 2) wpisać nazwę produktu, nazwę producenta i numer katalogowy produktu równoważnego w formularzu asortymentowo- cenowym. Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.08.2015 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.