"Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie".

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie budynku w ramach zadania pn.: „Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie” wraz ze wszystkimi instalacjami, przyłączami sieci infrastruktury technicznej do budynku, zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem terenu od strony południowo – wschodniej, ogrodzeniem od strony parku zamkowego, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzyskaniem zgody na wycinkę drzew kolidujących z budową obiektu oraz wszelkich innych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji obiektu.Zakres dokumentacji obejmuje również projekty wnętrza obiektu wraz z wyposażeniem ruchomym (meble, sprzęty).Zakres robót budowlanych obejmuje wyposażenie toalet.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2022 | 10:00


» Lokalizacja

99-210 Uniejów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Uniejów
Bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się