Dostawa mikrokart i odczynników serologicznych do metody mikrokolumnowej żelowej oraz dostawa odczynników koagulologicznych zgodnie z dodatkiem 2 i 5 do SWZ - CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

gen. Władysława Sikorskiego 40
16-100 Sokółka
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
gen. Władysława Sikorskiego 40
16-100 Sokółka
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się