Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków

» Opis zapytania

W ramach inwestycji zostanie wybudowane: punkt selektywnej zbiórki odpadów wraz z infrastrukturą, instalacja odnawialnych źródeł energii – panele fotowoltaiczne, przebudowa napowietrznej linii zasilania, modernizacja układu pomiarowo-zasilającego, zakup agregatu prądotwórczego dla obiektu oczyszczalni ścieków

Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załącznikach do projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

96-512 Młodzieszyn


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Młodzieszyn
ul. Wyszogrodzka 25
96-512 Młodzieszyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się