„Zakup cyfrowego aparatu RTG typu telekomando”

» Opis zapytania

Zakup cyfrowego aparatu RTG typu telekomando dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim z montażem i wyposażeniem dodatkowym dla Działu Radiologii i Ultrasonografii (pracownia RTG w Poniatowa).
Zamówienie dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV -2
aparat RTG - fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2022 roku, sprawny technicznie, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, kompletny, spełniający minimalne wymagania określone w OPZ
RTG musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2022, poz 974) lub ustawie z dnia 18 marca 2011r. o urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Szczegółowy opis i wymagania dotyczące aparatu RTG będącego przedmiotem niniejszego postępowania zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia -załącznik nr 9 do SWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

24-300 Opole Lubelskie


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim
Przemysłowa 4A
24-300 Opole Lubelskie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się