Przebudowa drogi wewnętrznej w Goli

» Opis zapytania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej w Goli z realizacją na działce nr ewid. 100, 108, 42 i 197, obręb Gola. Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca wytyczy granice pasa drogowego, a po wykonaniu inwestycji wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
Planuje się do wykonania nawierzchnię bitumiczną na całej długości drogi o szerokości 3,5m.
Uwarunkowania konserwatorskie. Na terenie działki 100 i 197 zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne Gola 4 (AZP 66-21/43) – miejsce po kościele ewangelickim. W związku z realizacją inwestycji Zamawiający zapewnia badania archeologiczne we własnym zakresie. Jednakże Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wytycznych z decyzji konserwatorskiej i archeologa.
Wykonawca, w związku z realizacją robót budowlanych, jest zobowiązany do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz jego zatwierdzenia, a także wprowadzenia w związku z powyższym odpowiedniego oznakowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.09.2022 | 09:00


» Lokalizacja

67-407 Szlichtyngowa


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Szlichtyngowa
ul. Rynek 1
67-407 Szlichtyngowa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się