Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” (M.P. 2022 poz. 64) zwanego dalej „Programem” w zakresie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021
r., poz. 1915 z póżn. zm) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1712) wynikających z zadania 2.4, Priorytet II Programu: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach, ul. Szkolna 11, 24-310 Karczmiska przez specjalistów według następującego podziału:
Część 1 – Logopeda/ Neurologopeda – 1200 godzin,
Część 2 – Pedagog – 170 godzin,
Część 3 – Psycholog – 80 godzin,
Część 4 – Fizjoterapeuta/ Rehabilitant – 300 godzin,
Część 5 – Terapeuta Integracji Sensorycznej – 1200 godzin,
Część 6 – Oligofrenopedagog/ Tyflopedagog – 100 godzin,
Część 7 – Oligofrenopedagog/ Surdopedagog – 100 godzin.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

24-300 Opole Lubelskie


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia
  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Powiat Opolski
ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się