ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DRAGACZ WRAZ Z DOSTARCZENIEM URZĄDZEŃ I WORKÓW DO GROMADZENIA ODPADÓW W 2023 ROKU

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi na terenie gminy Dragacz, polegającej na:
1. odbiorze i zagospodarowaniu zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dragacz;
2. odbiorze i zagospodarowaniu segregowanych odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy gminnej oczyszczalni ścieków w Dolnej Grupie;
3. wyposażeniu nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych oraz PSZOK w pojemniki i kontenery;
4. opracowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu i właścicielom nieruchomości zamieszkałych harmonogramu odbierania odpadów oraz ulotki edukacyjnej, zawierającą instrukcję, w jaki sposób segregować odpady komunalne i jakie odpady do jakiego pojemnika/worka należy wrzucać.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2022 | 11:30


» Lokalizacja

86-134 Dragacz


» Kategoria asortymentowa

  • Opakowania przemysłowe
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Dragacz
Dragacz 7A
86-134 Dragacz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się