ZP/65/2022 Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów zieleni realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności” (...)

» Opis zapytania

Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów zieleni realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności” w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.09.2022 | 10:00


» Lokalizacja

93-338 Łódź


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się