Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.
Zamówienie obejmuje:
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania:
a) Zakup serwera (1 szt.);
b) Zakup przełącznika sieciowego (1 szt.);
c) Zakup urządzenia NAS (1 szt.);
d) Zakup UPS (1 szt.);
e) Zakup oprogramowania antywirusowego (1 szt.);
f) Zakup oprogramowania do zarządzania zasobami IT i monitoringu sieci (1 szt.)
Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

26-803 Promna


» Kategoria asortymentowa

  • Części do urządzeń elektroenergetycznych
  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Licencje i oprogramowanie
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Gmina Promna
Promna - Kolonia 5
26-803 Promna
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się