Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu osobowego z napędem elektrycznym

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu osobowego z napędem elektrycznym dla
potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie
2. Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy stosowanej przez Wykonawcę, z
zastrzeżeniem następujących postanowień wpisanych w treść umowy lub dołączonych w formie aneksu do umowy:
a) okres leasingu 2 lata – 24 równe raty leasingowe, licząc od daty przekazania Zamawiającemu pojazdu do używania;
b) wstępna opłata – 27 000,00 tyś.;
c) Bez opcji wykupu pojazdu;
d) raty leasingowe o stałym niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy leasingowej, płatne raz w miesiącu na
podstawie wystawionych faktur

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

72-100 Goleniów


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty
  • Audyt i controlling
  • Pozostałe usługi finansowe
  • Ubezpieczenia
  • Usługi bankowe
  • Usługi księgowe
  • Usługi leasingowe

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Goleniów
ul. I Brygady Legionów 17 C
72-100 Goleniów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się