Powrót

Dostawa wyposażenia technologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku krytej pływalni w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Filii w Białej Podlaskiej na działkach nr ew. 1220, 1217/6 i 1218 przy ul. Akademickiej 2”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia technologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku krytej pływalni w Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Filii w Białej Podlaskiej na działkach nr ew. 1220, 1217/6 i 1218 przy ul. Akademickiej 2”
2. Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków Skarbu Państwa – Ministra Edukacji i Nauki zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku krytej pływalni w AWF Filia w Białej Podlaskiej”
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem rzeczowym znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załączniku nr 1 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

21-500 Biała Podlaska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Wyroby sanitarne
  • Sprzęt medyczny
  • Sport

» Dane nabywcy

Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego filia w Białej Podlaskiej
ul. Akademicka 2
21-500 Biała Podlaska
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się