Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia do sieci elektrowni fotowoltaicznych: „Gozdnica III, IV, V” w m. Gozdnica, gm. Gozdnica, dz. nr 343/4, 343/3

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia do sieci elektrowni fotowoltaicznych: „Gozdnica III, IV, V” w m. Gozdnica, gm. Gozdnica, dz. nr 343/4, 343/3

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2022 | 11:00


» Lokalizacja

Kancelaria, Zacisze 15, 65-775, Zielona Góra


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się