Dostawa oraz montaż 3 instalacji fotowoltaicznych w: Siedlicach (o mocy 39,270 kW), Woskowicach Górnych (o mocy 39,270 kW) i Smarchowicach Wielkich (o mocy: 24,990 kW).

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 3 instalacji fotowoltaicznych w: (1) Siedlicach (o mocy 39,270 kW), (2) Woskowicach Górnych (o mocy 39,270 kW) i (3) Smarchowicach Wielkich (o mocy: 24,990 kW).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 do SWZ.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektu.
Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
Miejsce realizacji zamówienia: Przy SUW w Siedlicach dz. nr 9; przy SUW w Woskowicach Górnych dz. nr 252/1; przy Przepompowni w Smarchowicach Wielkich dz. nr 1/1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.08.2022 | 12:00


» Lokalizacja

46-100 Namysłów


» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektroenergetyczne
  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się