„DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY NOWE MIASTO DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Dowóz dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Nowe Miasto do szkoły i przedszkola w roku szkolnym 2022/2023” oraz bezpieczne odwożenie ze szkoły do wyznaczonych punktów zbiórki. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące dla wszystkich objętych dowozem uczniów , z zapewnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa przejazdu w pozycji siedzącej. W razie awarii pojazdu wykonującego przewóz uczniów, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego na własny koszt.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie transportu tj. dowożenia i rozwożenia uczniów do:
- Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście znajdującego się przy ul. Ciechanowskiej 15;
- Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście znajdującego się przy ul. Ciechanowskiej 17.
3.1 Cztery trasy dowozu o łącznej długości około 120 km:
TRASA A
Nowe Miasto-Folwark, Władysławowo, Rostki, Miszewo B, Grabie, Miszewo Wielkie, Nowe Miasto, Przepitki, Kadłubówka, Nowe Miasto.

TRASA B
Gościmin Wielki, Karolinowo, Gucin, Zawady B, Zawady Stare, Gościmin Wielki,
Modzele-Bartłomieje, Henrykowo, Czarnoty, Zasonie, Nowe Miasto.
TRASA C
Latonice, Janopole, Szczawin, Adamowo, Klukówek, Jurzynek, Wólka Szczawińska, Anielin, Belin, Nowe Miasto.
TRASA D
Nowe Miasto, Joniec, Nowe Miasto.
3.2 Siedem tras odwozu o łącznej długości około 200 km

TRASA A
Kadłubówka, Miszewo Wielkie, Grabie, Miszewo B, Władysławowo, Rostki, Nowe Miasto-Folwark.
TRASA B
Nowe Miasto-Folwark, Władysławowo, Rostki, Miszewo B, Grabie, Miszewo Wielkie, Kadłubówka, Przepitki.
TRASA C
Zasonie, Gościmin Wielki, Karolinowo, Gucin, Zawady B, Zawady Stare, Gościmin Wielki, Modzele-Bartłomieje, Henrykowo, Czarnoty.
TRASA D
Zasonie, Gościmin Wielki, Karolinowo, Gucin, Zawady B, Zawady Stare, Gościmin Wielki, Modzele-Bartłomieje, Henrykowo, Czarnoty.
TRASA E
Latonice, Janopole, Szczawin, Adamowo, Klukówek, Szczawin, Jurzynek, Wólka Szczawińska, Anielin, Belin.
TRASA F
Latonice, Janopole, Szczawin, Adamowo, Klukówek, Szczawin, Jurzynek, Wólka Szczawińska, Anielin, Belin.
TRASA G
Nowe Miasto, Joniec, Nowe Miasto.
Podane długości tras są przybliżone, służące do obliczenia wartości zamówienia i porównania złożonych ofert. Kolejność przejazdów oraz faktyczne długości tras mogą uleć zmianie oraz faktyczne wykorzystanie pojazdów zostaną dookreślone. Pojazdy przeznaczone do dowozu dzieci i młodzieży winny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( tekst jednolity- Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).
4. Do wykonania zamówienia niezbędne są:
- 3 autobusy do przewozu osób- 55 miejsc siedzących
- 1 bus do przewozu osób – co najmniej 15 miejsc siedzących

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

09-120 Nowe Miasto


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Nowe Miasto
ul. Apteczna 8
09-120 Nowe Miasto
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się