Budowa strzelnicy przy Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa budynku krytej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym z budową układu komunikacyjnego, zjazdu z drogi gminnej, budową szczelnego zbiornika na wodę opadową oraz rozbiórką budynku inwentarskiego i rozbiórką bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 1116/10 obręb 0019-Radoryż Smolany. Działka o nr ewid. 1116/10 leży na terenie zespołu dworskiego, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego pod numerem A/1169.
Działka nr 1116/10 jest zabudowana dwoma budynkami gospodarczo inwentarskimi Stodołą (ozn. lit. A) i Oborą (ozn. lit. B), znajduje się na niej również podziemny zbiornik na nieczystości ciekłe z betonu, mur z pustaków o wysokości ok. 1 m nad teren oraz późniejsza dobudowa do budynku B, studnia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.09.2022 | 12:00


» Lokalizacja

21-400 Łuków


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Powiat Łukowski
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się