Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu (…) – Odbudowa i modernizacja 3 szt. progów w km 0+250, 1+559 i 2+216 rzeki (…) – ETAP II Roboty budowlano-montażowe

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

Żelazna 59a
00-848 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Żelazna 59a
00-848 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się