Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: ,,Budowa drogi Sławęcice – Glinka” ,, Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych pn.:
,,Budowa drogi Sławęcice – Glinka” ,, Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka”

3.2.Zakres przedmiotu zamówienia w części:
a) Część 1 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, ,,Budowa drogi Sławęcice – Glinka”
Lokalizacja:
- działki o numerach ewidencyjnych 347/3, 360/1, 360/2 obręb Sławęcice oraz o numerze 317 obręb Glinka – obszar inwestycji objęty w części strefą ochrony konserwatorskiej ,,B” – część dz. 347/3 i część dz. 317, w tym również obszar chronionego krajobrazu.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapka poglądowa w załączeniu do SWZ. Przebieg inwestycji zaznaczono na mapce poglądowej.
(...) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2022 | 12:00


» Lokalizacja

56 - 200 Góra


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Góra
ul. Adama Mickiewicza 1
56 - 200 Góra
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się