,,Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Haczów ”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Haczów”.
Zadanie obejmuje wykonanie ośmiu odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach; Buków, Haczów, Jasionów , Jabłonica Polska, Malinówka, Wzdów. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót i opisie przedmiotu zamówienia Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dołączonych do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.08.2022 | 09:30


» Lokalizacja

36-213 Haczów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Haczów
Haczów 573
36-213 Haczów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się