Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 na podstawie sporządzonej koncepcji zagospodarowania terenu przez Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy w Białymstoku „sala gimnastyczna rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku (zał. nr 7) oraz dokumentacji na prace w istniejącej części szkoły zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym (zał. nr 9) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2022 | 11:00


» Lokalizacja

15-950 Białystok


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Miasto Białystok
ul. Słonimskiej 1
15-950 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się