Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „Przebudowa części usługowej parteru w budynku wielorodzinnym dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Zdrowia i Straży Miejskiej przy ul. Chwarznieńskiej 4 w Gdyni"

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.08.2022 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów
  • Obsługa sanitarna

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się