Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej nr 107 464R Ostrów – Skrzyszów w miejscowości Ostrów.

» Opis zapytania

Chodnik o długości ok. 370 m (km od 0 + 617,00 do 0 + 985,85) o szerokości 2 m z kostki brukowej będzie budowany na kolektorze krytym przy drodze gminnej nr 107 464R Ostrów – Skrzyszów po stronie lewej w m. Ostrów. Roboty obejmują także przebudowę zjazdów indywidualnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja będzie udostępniona (wypożyczona) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.

Szczegółowy zakres robót w przedmiarach robót stanowiącym załącznik do Specyfikacji

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

39-103 Ostrów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Ostrów
Ostrów 225
39-103 Ostrów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się