Sekwencjonowanie produktu PCR

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

Rakowiecka, 36
02-532 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Rakowiecka, 36
02-532 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się