Poprawa bezpieczeństwa użytkowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 7 ... Pełna nazwa w Specyfikacji Warunków Zamówienia

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.08.2022 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Jana Sączewskiego 6
42-500 Będzin
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

POWIAT BĘDZIŃSKI
ul. Jana Sączewskiego 6
42-500 Będzin
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się