DZP.261.36.2022 udzielenie wsparcia grantobiorcom, którzy realizować będą projekty grantowe w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu pn. Konwersja cyfrowa domów kultury

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

Płocka 13
01-231 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Narodowe Centrum Kultury
Płocka 13
01-231 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się