Projekt i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Izabelinie, gm. Nieporęt

» Opis zapytania

1) opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw na terenie działki nr 32/3 obręb Izabelin, gm. Nieporęt, wraz z projektem zagospodarowania terenu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego będącego załącznikiem do niniejszego zapytania. Dokumentacja projektowa ma być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Aktualną mapę do celów projektowych, niezbędną do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca,
2) modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Izabelinie, gm. Nieporęt na terenie działki nr 32/3 obręb Izabelin, gm. Nieporęt na podstawie projektu opisanego w pkt. 1. – termin wykonania 4 tygodnie od dnia uzyskania przez Zamawiającego zaświadczenia z Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie o braku sprzeciwu do projektu modernizacji/przebudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Izabelinie, gm. Nieporęt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2022 | 14:00


» Lokalizacja

05-126 Nieporęt


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Nieporęt
Pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się