Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Kalisz Pomorski w roku 2022

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży drogowej
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności :
- wykonanie profilowania wraz z zagęszczeniem nawierzchni dróg leśnych o łącznej długości – 76 100,00 mb przy użyciu równiarki i walca;
- wykonanie robót ziemnych związanych z profilowaniem jezdni ( odtworzenie rowów, odtworzenie dołów chłonnych);
- wykonanie renowacji istniejących dróg leśnych o nawierzchni gruntowej miejscowo ulepszonych kruszywem, poprzez przywrócenie jej do stanu pierwotnego stosując punktowe doziarnienie mieszanką optymalną z kruszywa recyklingowego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego;
3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa uproszczona dokumentacja techniczna w skład której wchodzą, Skrócona Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót, Przedmiar oraz mapa.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu i ilości prac między pozycjami kosztorysu ofertowego w przypadku konieczności wykonania większego zakresu prac danej pozycji kosztem innej pozycji z kosztorysu, oraz wskazanie innych dróg przewidzianych do konserwacji niż wyszczególnione na mapie, przy założeniu że sumaryczna długość i powierzchnia wszystkich odcinków nie ulegnie zwiększeniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

78-540 KaliszPomorski


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Kalisz Pomorski
al. Prof. Leona Mroczkiewicza 1
78-540 KaliszPomorski
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się