Oprac. i wykonanie kompletnej dok. proj.-kosztorys. dla lokalu mieszk. nr 6 w budynku przy ul. gen. J. Hallera 4 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.08.2022 | 12:00


» Lokalizacja

Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się