„Wykonanie projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim skrócenia górniczego wyciągu szybowego szybu ”Budryk”