„Zawarcie umowy ramowej na 12 miesięcy na bieżące naprawy pojazdów i maszyn znajdujących się na wyposażeniu ABRUKO Sp. z o.o.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest ustalenie ramowych warunków dotyczących zamówień publicznych, realizowanych na podstawie umów wykonawczych, jakie mogą zostać udzielone Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy ramowej.
2. Zamawiający podpisze umowę ramową z maksymalnie 5 Wykonawcami, których oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia i zostały ocenione jako najkorzystniejsze w oparciu o podane kryterium oceny oferty.
3. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej z maksymalnie z 5 Wykonawcami na okres 12 miesięcy na usługi polegające na sukcesywnym wykonywaniu napraw bieżących pojazdów i maszyn oraz ich podzespołów (w tym regeneracji podzespołów) w ilościach i czasie wynikającym z bieżących potrzeb oraz według wskazań pokładowych systemów kontroli sprawności, a także przebiegu i czasu eksploatacji pojazdów i maszyn będących na ewidencji ABRUKO Sp. z o.o.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

84-120 Władysławowo


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi utrzymania i serwis pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Abruko Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się