Zapytanie ofertowe na usługi opiekuńcze w ramach projektu „Aktywni i pomocni RAZEM”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług opiekuńczych dla 10 uczestników projektu w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze realizowane codziennie przez 5 dni w tygodniu. Łącznie do zrealizowania jest 720 godz. zegarowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

21-025 Niemce


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi medyczne

» Dane nabywcy

Gmina Niemce
Lubelska 121
21-025 Niemce
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się