Odbiór odpadów medycznych o z punktu czasowego ich składowania tj. z TS WCKiK SPZOZ Bydgoszcz.

» Opis zapytania


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2022 | 09:00


» Lokalizacja

Koszykowa 78
00-671 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Koszykowa 78
00-671 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się