Dostawa infrastruktury informatycznej w ramach, realizowanego projektu pn.: „e-Urząd w Makowie Podhalańskim”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury informatycznej, spełniającej parametry jakościowe określone w postanowieniach wniosku o dofinansowanie i umowy dotacji projektu Gminy Maków Podhalański pn. „e-Urząd w Makowie Podhalańskim”.
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
1) CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ
• Serwer baz danych
• Serwer aplikacji
• Macierz dyskowa
• System backup
• Przełącznik sieciowy zarządzalny
• Zasilacz awaryjny UPS
2) CZĘŚĆ 2 – DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
• Zestaw komputerowy
• System ochrony stacji komputerowych
• Skaner dokumentów A4
• Stanowisko Potwierdzania Profilu Zaufanego
Zadanie obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem, instalacją i uruchomieniem.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

34-220 Maków Podhalański


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Gmina Maków Podhalański
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się