Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – etap I

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja robót budowlanych objętych ww.
dokumentacją oraz zakup i montaż wyposażenia dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków
placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – etap I”. Przedmiot umowy należy wykonać w formule zaprojektuj i
wybuduj. Zadanie obejmuje swym zakresem termomodernizację budynków (wraz z wykonaniem instalacji OZE) Szkoły
Podstawowej w Chobieni, przy ul. Szkolnej 2, zwaną dalej „Inwestycją” wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.
2. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w PFU - stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

59-305 Rudna


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Rudna
pl. Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się