Dostawa produktów leczniczych dla niekomercyjnego badania klinicznego 1 fazy nad bezpieczeństwem i farmakokinetyką trametinibu, ewerolimusu z deksametazonem u chorych na nawrotną lub oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną B komórkową (części 1-3).

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1A do Zaproszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

02-776 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się