Usługa na sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku ul. Ołowianka 1

» Opis zapytania

I Przedmiot zamówienia
I.1 Informacje podstawowe
1. Przedmiotem zamówienia objęte są budynki PFB w Gdańsku ul. Ołowianka 1:
1.1. Budynek główny Filharmonii – sale koncertowe, hole, sanitariaty, biura, garderoby muzyków, dolne i górne Foyer, bufet, pomieszczenia socjalne, sanitariaty.
1.2. Budynek „Kasa Biletowa”- biura, pomieszczenie kasy, poczekalnia widzów, sanitariat.
1.3. Budynek ,,Spichlerza Królewskiego (Segment D ) na pierwszym piętrze
2. Sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego t.j.:
2.1. przygotowanie pomieszczeń na przyjście widzów, gości, pracowników biurowych w biurach, muzyków w garderobach zgodnie z harmonogramem miesięcznym na dany miesiąc, z podziałem na jednorazowe sprzątania w danym dniu z określeniem zakresu obszarów do sprzątania.
2.2. usunięcie i segregacja odpadów z pojemników w biurach;
2.3. dezynfekcja dostarczonym przez Wykonawcę płynem dezynfekującym, przynajmniej dwa razy dziennie klamki, drzwi wejściowe do klatek, poręcze, biurka, krzesła, przyciski od windy oraz włączniki świateł itp. we wszystkich sprzątanych pomieszczeniach. Dezynfekcja powierzchni sprzątanych odbywa się co najmniej przed rozpoczęciem oraz przez zakończeniem pracy pracowników PFB
3. Sprzątanie terenu zewnętrznego:
3.1. Obszar sprzątania:
3.1.1. przed wejściem głównym budynku Filharmonii „A” – 110 m2 ,
3.1.2. przed wejściem „B” do budynku Filharmonii – 125 m2,
3.1.3. przed wejściem do budynku Filharmonii od strony Recepcji wejście D” - 40 m2,
3.1.4. wokół budynku „Kasy Biletowej” – 75 m2.
3.2. Zakres czynności:
3.2.1. każdorazowo wyzbieranie śmieci, papiery, liści, niedopałków papierosów itp. w tym opróżnienie koszy na śmieci,
3.2.2. wymiana wkładów z worków PCV,
3.2.3. opróżnienie popielniczek zewnętrznych.
4. Dyżur w trakcie koncertów/imprez:
4.1. W czasie koncertów/imprez dyżur jednego lub dwóch pracowników w zależności od zlecenia Zamawiającego celem utrzymania ciągłości czystości w obiektach Filharmonii.
4.2. W szczególności w zakresie dyżuru należy wykonać:
4.2.1. po rozpoczęciu koncertu oczyszczenie strefy wejścia do budynku z zanieczyszczeń typu liście, błoto, piach i inne);
4.2.2. dezynfekcja elementów szczególnie użytkowanych (klamki, krany, dozowniki mydła, blaty, poręcze) w strefie dostępnej dla słuchaczy przed rozpoczęciem i zakończeniem koncertu;
4.2.3. bieżące usuwanie nieczystości i zabrudzeń zauważonych samodzielnie jak i zgłoszonych przez obsługę PFB.
4.3. Szacunkowa ilość wydarzeń artystycznych w PFB.
4.3.1. koncerty symfoniczne: od 3 do 6 razy w miesiącu,
4.3.2. koncerty kameralne: od 5 do 10 razy w miesiącu,
4.3.3. koncerty inne: około od 2 do 5 razy w miesiącu,
4.3.4. imprezy, kongresy, sympozja oraz inne: około od 4 do 16 razy w miesiącu.
5. Ilość wydarzeń na których realizowany będzie dyżur zależny jest od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie gwarantuje w tym zakresie minimalnej ilości zleconych prac.
I.2 Wymagania i informacje dodatkowe
1. Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy będzie dostarczał w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania papier toaletowy, ręczniki papierowe i uzupełniał pojemniki na mydło w płynie.
2. Zamawiający zapewni pomieszczenie na przechowywanie sprzętu, środków czystości i materiałów higienicznych.
3. Usługa sprzątania odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia w godz. 2:00 do 8:00 lub ze wskazaną gotowością przez Zamawiającego zgodnie z harmonogramem miesięcznego sprzątania danego obszaru, z wyłączeniem dezynfekcji, która będzie prowadzona także w godzinach późniejszych.
4. Wykonawca w ustaleniu z pracownikiem Recepcji Zamawiającego ustala obszary do włączania i gaszenia oświetlenia w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca w rejestrze wydawania kluczy w PFB każdorazowo z danego obszaru kwituje pobranie i zdanie kluczy od danego pomieszczenia.
6. Zakres zadań i zakres czynności podany w dalszej części dokumentu należy wykona

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

80-751 Gdańsk


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
ul. Oławianka 1
80-751 Gdańsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: 5840452221
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się