Remont chodników przy budynkach ul. Białobrzeska 9, Opaczewska 21 i Trzech Budrysów 31 na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego „Bezpieczne chodniki”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodników na terenie przy budynkach ul. Białobrzeska 9, Opaczewska 21 i Trzech Budrysów 31 na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego pt. „ Bezpieczne chodniki”.
2. Zakres robót obejmujący całość zadania remontowego został określony za pomocą:
1) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – STWiORB
(załącznik Nr 6 do SWZ),
2) przedmiaru robót (załącznik Nr 7 do SWZ).
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z SWZ, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót zostały zawarte w SWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

02-379 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Metale
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Białobrzeska 11
02-379 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się