Dostawa sprzętu audiowizualnego do sal wykładowych i pracowni

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego do sal wykładowych i pracowni z podziałem na zadania;
1 Zadanie 1 – projektory;
2 Zadanie 2 – komputery;
3 Zadanie 3 – kamery internetowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.08.2022 | 12:00


» Lokalizacja

08-521 Dęblin


» Kategoria asortymentowa

  • Odtwarzacze i urządzenia multimedialne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Lotnicza Akademia Wojskowa
Ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się